KEHOP 5.2.10-16-2016-0027

A KEHOP-5.2.10-16-2016-00027 „Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján” című projekt összefoglalója

 

A kedvezményezett neve: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Székhely: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.

Telefon: +36 63/313-244

Fax: +36 63 313-972

Web: www.szentesi-korhaz.hu

A projekt címe: „Épületenergetikai felújítás a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Nővér-/Orvosszállóján”

A szerződött támogatás összege: 103.905.110,- Ft

 

A támogatás mértéke: 100% Európai Uniós támogatás

 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az enegriahatékonyság megnövelése a Nővér- Orvosszálló épületein. Az épületeken bádogos munkák, tető felújítás, nyílászárók cseréje és napelemek telepítése valósult meg. Összesen 59 db 255 Wp polikristályos napelem rendszer került telepítésre, melynek összteljesítménye: 16549,5 kWh/év.

A projektnek köszönhetően lehetőségünk nyílik az egészségügyi ellátásban dolgozó orvosaink és nővéreink számára, magasabb színvonalú és komfortosabb szálláshelyek nyújtására.

 

A projekt időszaka: 2016.10.01.-2017.09.30.

  

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00027

 


Építészeti műszaki leírás
Dr. Bugyi István Kórház Szentes Nővér- illetve orvos-szállás épületének energetikai korszerűsítése tervdokumentációjához

Előzmények:

A megbízó azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy a 6600 Szentes Sima Ferenc u 44-58 területen meglévő nővér/orvos szállás épületeinek energetikai korszerűsítéséről szóló tervdokumentációt készítsük el. A tervezett energetikai felújítás pályázat keretében valósul meg.

Rendeltetési leírások:

A jelen beruházásban a jelenlegi beépítési és egyéb előírások nem fognak változni, így azok részletesebb vizsgálata nem szükséges.

Az épületnek a terület adottságait figyelembe véve, gazdaságos és ésszerű kialakításokkal a lehető legjobb módon kell megvalósítani az energetikai korszerűsítést, úgy hogy az épület üzemeltetését működtetését a felújítás a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Jogszabályi paraméterek és azok teljesítése:

Az építés helye: Szentes 6600 Sima Ferenc u 44-58

Megbízó: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Szentes 6600 Sima Ferenc u 44-58

Képviseli: Dr. Kalmár Mihály Főigazgató

Telek és épület adatai:

Tervezett beépítési adatok:

A telek területe: nem változik

Tervezett beépített alapterület: nem változik

Tervezett beépítési százalék: nem változik

Terület közművesítettsége: nem változik

Tervezett zöldfelület: nem változik

Tervezett építmény magasság: nem változik

Magassági adatok:

Épület körüli járdaszint: nem változik

Földszinti padló szintje: nem változik

Gerinc magassága: nem változik

Bázis szint az épület körüli járda tervezett szintje: nem változik

Tartószerkezeti ismertetés:

Az épület tartószerkezeti elemeit a felújítás, korszerűsítés nem érinti, a tartószerkezeti rendszer és annak elemei nem változnak.

Épületgépészeti ismertetés:

Az épület épületgépészeti elemeit a felújítás, korszerűsítés nem érinti az épületgépészeti rendszer és annak elemei nem változnak.

Épület-villamos és villámvédelmi ismertetés:

Az átalakítás az épület belső elektromos hálózatát nem érinti.

Épületen végzett fejlesztések általános leírása:

  • BONTÁSI MUNKÁK:

Az épület lábazatának hőszigetelése miatt az épület körüli járdáknál kb 0,80-1,00 m szélességben a burkolatot fel kell bontani, deponálni, majd el kell szállítani. A burkolat alatt a talajt 30-40 cm mélységig ki kell termelni. Azokon a helyeken, ahol a burkolat eleve kb.0,60- 1,00 m széles, az egész burkolatot el kell távolítani.

Az épületen meglévő szerelvényeket és előtetőket el kell bontani.

Az épület műkő lábazatát annak állapota miatt szintén szükséges elbontani.

  • BÁDOGOS MUNKÁK:

A hőszigetelési munkák jellegéből következően a teljes csapadékvíz elvezető rendszer átépítésre kerül. Az ereszcsatorna és a lefolyócsövek nagy része megfelelő állapotban van ahhoz, hogy azokat vissza is lehessen építeni. A lefolyócsövek a fal külső síkjától távolabb való helyezésével a jelenlegi eresztartók már nem megfelelőek, azokat újra el kell készíteni. Az ereszcsatornákat a felújítás során a tető hőszigetelése és új szigetelő rétegének kiépítése miatt szintén újra kell építeni a meglévő elemek felhasználásával és részbeni visszaépítésével.

A lefolyók további megóvása érdekében a lefolyócsövek alsó kb. 1,50 m-es szakaszán csatornavédő fémszerkezettel kell ellátni.

Az eresz szegélyek mentén ereszszegély, cseppentőlemez beépítése szükséges. Az új tetőszigetelés kialakításából eredően a meglévő attika lefedést és tető felépítmények mentén meglévő szegélyeket el kell bontani, azok helyett új bádogos szerkezeteket beépíteni, 0,7 mm vtg. festett acéllemezek alkalmazásával.

  • TETŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁK:

A meglévő lapostető vízszigetelése és hőszigetelő képessége sem felel meg a kor követelményeinek. A meglévő tetőszigetelést annak beépítési helyén meghagyjuk, a tetőn új, lejtésben kialakított hőszigetelés készül, majd annak mechanikai rögzítését követően új csapadékvíz szigetelő réteg készül a lapostetőn.

A kivitelezés megkezdése előtt a tető szerelvényeket, járólapokat, villámvédelmi hálózatokat el kell bontani a meglévő attika fedést és szegélyeket, szellőzőket szintén el kell távolítani. A meglévő szigetelő réteget mechanikai rögzítéssel 2 m2-enként a tartószerkezethez kell rögzíteni EJOT dűbelek segítségével. A meglévő szigetelő rétegeket át kell perforálni a belső pára és gőznyomás biztosításának érdekében.

Az előkészített tető felületen kerül lefektetésre a lejtésben szabott AUSTROTHERM AT-N 100 hőszigetelő réteg. A hőszigetelő réteg lejtés viszonyait a felületek megfelelő csatlakozását síkfogasságának kiegyenlítését utólagos becsiszolással kell kialakítani. A záró hőszigetelő réteg elkészítését követően a tetőfelületen a keletkező gőznyomás kiegyenlítésének biztosítása érdekében megfelelő vastagságú geotextília réteget kell beépíteni megfelelő átfedésekkel. Az előkészített felületen kialakításra kerülnek a hajlat és lejtést segítő, kiegészítő elemek majd, elkészül a kétrétegű modifikált bitumenes lemezszigetelés. Az alsó rétegben fektetett üvegfátyol hordozó rétegű lemez mechanikai rögzítései kiegészítő szigetelését fedését követően a lángolvasztásos hegesztéssel készülő UV védelmet biztosító fedő réteg készül el. A szigetelő lemezek SBS modifikált Villas bitumenes lemezek.

  • NYÍLÁSZÁRÓKKAL KAPCSOLATOS MUNKÁK:

Az épület egyik fő felújítási munkálata a régi nyílászárók cseréje, ezáltal megfelelő záró-, szigetelő képességű, megfelelően működtethető nyílászáró szerkezetek biztosítása.

A homlokzati nyílászárók mindegyike cserére kerül, minden homlokzati nyílásba új nyílászáró kerül beépítésre.

A homlokzati ablakok, és bejárati ajtók korszerű műanyag nyílászárók hármas rugalmas ütközéssel, hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A beépítendő homlokzati műanyag nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,7 W/m2K, megajánlható minőség minősége műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, Ug max =0,5 W/m2K Minden homlokzati nyílászáróhoz takaróléc, az ablakokhoz műanyag belső ablakpárkány, külső bádogos szerkezetű vízorrképzés tartozik.

A meglévő nyílászáró szerkezeteket el kell bontani, a meglévő nyílásokból az adott szerkezeteket ki kell szerelni.

Az új műanyagprofilú nyílászárókat a kialakított nyílásokba utólag kell beépíteni, beszerelni. A nyílásokat elő kell készíteni, a nyílásokat egyenletesen ki kell vakolni és simítani. Az előkészített nyílásba a készre szerelt műanyag nyílászárót a terv szerinti méretekhez igazítva függőleges és vízszintes értelemben a helyére kell pozícionálni. Be kell állítani a tokszárak függőlegességét, majd a nyílászárót a tervezett helyen ideiglenesen műanyag ékekkel rögzíteni kell. A műanyag ékekkel pozícionált nyílászárókat a környező falazott falszerkezetekhez és beton, valamint vasbeton szerkezetekhez oldalanként minimum 2-2 kőcsavaros rögzítéssel kell biztosítani helyüket. A kőcsavaros rögzítés végleges fixálása előtt a nyílászáró és a fal, illetve vasbeton-szerkezet közötti hézagot PUR habbal ki kell tölteni. A habkitöltést a tokszerkezet teljes kerülete mentén ki kell alakítani úgy, hogy az a tok és környező szerkezet közötti rést légzáró módon kitöltse. A homlokzat, valamint a belső tok kontúr között lehetőség szerint a tok teljes szélességében ki kell alakítani. A habkitöltés megszilárdulását követően a kőcsavaros rögzítést fixálni kell. A tok kontúrokon tovább kitüremkedő habot vágókéssel le kell vágni. A homlokzati oldal felől rugalmas szilikonos kiöltéssel, a réssel azonos mélységű mértékben ki kell tölteni a légzáró beépítés érdekében. A végleges felületképzéseket követően műanyag takaró szegőléceket kell beépíteni, a műanyag nyílászárók belső felületének mentén.

A belső műanyag párkányokat “lekerekítő” elemekkel kell ellátni a balesetek elkerülése végett. A nyílászáró szerkezetek működtető szerelvényei, kilincsei visszahajló végű kialakítással készülnek. Azokban a helyiségekben ahol magas parapetű ablakok kerülnek beépítésre a nyílászárók belső távnyitóval történő ellátásáról gondoskodni kell.

A vizes helyiségek külső ablakai bukó ablakok. Azon helyiségeknél, ahol belső fali csempeburkolat van a belső párkányokat a burkolathoz igazítva kell beépíteni. Az öltözőkben, WC-kben az ablakok Screen üvegezést kapnak.

Az épületben minden helyiségből legalább egyet fix keretes rovarhálóval kell ellátni a folyamatos és megfelelő szellőztethetőség biztosításának érdekében.

A nyílászárók utólagos beépítését követően a belső falfelületeket helyre kell állítani, a belső falburkolatot, csempe burkolatot ki kell egészíteni, a belső falfestést felületképzést ki kell pótolni, ki kell javítani.

  • HOMLOKZATKÉPZÉSI MUNKÁK

Lábazati falak utólagos hőszigetelése:

A lábazati felületeken a hőszigetelő táblákat weber M701D ragasztóval kell felragasztani a portalanított lábazati falfelületekre. A zárt cellás polisztirol táblákat AUSTROTHERM XPS anyagból és weber.therm műanyagszöges dübellel kell szükség szerint rögzíteni. A weber.therm üvegszövet hálót szintén weber M701D ragasztóval kell beágyazni. A lábazaton weber.pas mozaik vékonyrétegű lábazati díszítővakolat készül.

A lábazatok mentén 80-100cm széles sávban a járdákat el kell bontani. A lábazatok felületeit a jelenlegi terepszinttől 50cm es mélységig meg kell tisztítani. Az utólagos lábazati hőszigetelés a jelenlegi terepszinttől 25 cm es mélységig le kell vezetni.

A hőszigetelés kivitelezését követően beton térkő burkolatos járdákat kell kialakítani.

A beton térkő járdák a kimélyített munkaárokba terített Tipptex N200 geotextília rétegen kialakított kavicsfeltöltésen készülnek. A geotextília terítést legalább 15 cm es átfedésekkel kell elkészíteni. A beton térkő járda szegélye Frühwald JS 25 járdaszegéllyel készül, a járdaszegélyt soványbeton megtámasztással kell kialakítani. A kavics feltöltés OK14-32 osztályozott kaviccsal készül a terveken szereplő méretekkel. A feltöltés felett kiékelő rétegként tömörítve OK 0-8 kavicsréteget kell készíteni. A kavics ágyazaton CKT aljzat készül a megfelelő lejtés viszonyok kialakításával. A soványbeton rétegen a térkő burkolat ZK0-4 ágyazó rétegbe fektetve kiékelő homokkal beseperve készül.

A teljes lábazati felületet át kell vizsgálni, a repedezett, málló alapvakolati felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. A hőszigetelő táblák síkbeli elhelyezhetőségének érdekében – amennyiben szükséges – az alapvakolatot hagyományos fagyálló cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. A hőszigetelés megkezdése előtt a javításoknak meg kell szilárdulnia, a teljes lábazati felületet portalanítani kell.

A hőszigetelő lapokat a széleken folytonosan és a felületén 5-6 pontban be kell kenni a ragasztó tapasszal. A hőszigetelő táblák rögzítése műanyag dübelekkel történik minimum 6 db/m2, a szegélyek mentén 10db/m2 rögzítő elem beépítésével. A 2,5-3mm vastagságú ragasztó rétegbe 10 cm átfedéssel ágyazzuk be az üvegszövetet. A ragasztó ágyazó réteg részbeni megkötése, “meghúzása” után a lapokat styropor csiszolóval hozzuk síkba. A megfelelően illesztett és csiszolt élekre felragaszthatók az élvédő profilok. Teljes száradást követően a glettelési hibákat át kell csiszolni.

A vékonyvakolati réteg felhordása előtt weber G700 vékonyvakolat alapozót kell felhordani teddy hengerrel, illetve ecsettel. A vékonyvakolati réteget egybefüggő felületeken éltől-élig folyamatosan kell vakolni a toldási hibák elkerülése érdekében. A vakolat felhordása kézzel történik egyenletesen egy irányban tömörítve visszanyúlások nélkül, rozsdamentes glettvassal.

Homlokzati falak utólagos hőszigetelése:

A homlokzatokon a hőszigetelő táblákat weber. M752 Terra ragasztóval kell felragasztani a portalanított homlokzati felületekre. A polisztirol táblákat AUSTROTHERM AT-H80 anyagból és weber.therm műanyagszöges dübellel kell rögzíteni. A weber.therm üvegszövet hálót szintén weber.M752 Terra ragasztóval kell beágyazni. A homlokzaton weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat készül.

A teljes homlokzati felületet át kell vizsgálni, a repedezett, málló alapvakolati kőporos felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. A homlokzati hőszigetelő táblák síkbeli elhelyezhetőségének érdekében – amennyiben szükséges – az alapvakolatot hagyományos homlokzati cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. A homlokzati hőszigetelés megkezdése előtt a javításoknak meg kell szilárdulnia,a teljes homlokzati felületet portalanítani kell.

A hőszigetelő lapokat a széleken folytonosan és a felületén 5-6 pontban be kell kenni a ragasztó tapasszal. A hőszigetelést a lapok vastagságának megfelelő vízorros lábazati indító sínnel kell kialakítani. A hőszigetelő táblákat kötésben kell a falfelületre rögzíteni. A sarkoknál a hőszigetelő lapokat az egymás fölötti soroknál felváltva, fogazott módon, kötésben túlnyújtva kell csatlakozatni. A falnyílásoknál úgy kell kialakítani a hőszigetelő lapok kiosztását, hogy ne essen egybe a hőszigetelő lapok illesztési vonala a falnyílások éleivel. A hőszigetelő táblák rögzítése műanyag dübelekkel történik minimum 6 db/m2, a szegélyek mentén 10db/m2 rögzítő elem beépítésével. A 2,5-3mm vastagságú ragasztó rétegbe 10 cm átfedéssel ágyazzuk be az üvegszövetet. A falnyílások sarkainál 25-60 cm es átlós üvegszövet többlet hálóerősítés alkalmazása szükséges a repedések elkerülése érdekében. A ragasztó ágyazó réteg részbeni megkötése, “meghúzása” után a lapokat styropor csiszolóval hozzuk síkba. A megfelelően illesztett és csiszolt élekre felragaszthatók az élvédő profilok. Teljes száradást követően a glettelési hibákat át kell csiszolni.

A vékonyvakolati réteg felhordása előtt weber G700 vékonyvakolat alapozót kell felhordani teddy hengerrel, illetve ecsettel. A megfelelően bekevert vékonyvakolati réteget egybefüggő felületeken éltől-élig folyamatosan kell vakolni a toldási hibák elkerülése érdekében. A vakolat felhordása kézzel történik rozsdamentes glettvassal, majd műanyag simítóval kell a felületet átdörzsölni.

  • EGYÉB KÜLSŐ MUNKÁK

Az épület alatt található egy középfolyosó alatt kialakított közműalagút. A közmű alagút a téli és nyári viszonyok között is jelentős hőmérsékletnek kitett terület, ezért utólagos hővédelméről szükséges gondoskodni.

A hőszigetelő táblák és a hőszigetelő rétegek kialakítása a homlokzati rétegekkel megegyező, azonban a felületképzése egyszerű szilikátos festéssel készül. A közműalagút homlokzati oldala felől hőszigetelő nyílászárót kell beépíteni sűrű rácsozatú ablakráccsal.

Az épület homlokzatán található acél szerkezetű előtető a kivitelezés során elbontásra kerül. A kivitelezést követően egy azonos méretű polikarbonát lemez fedésű előtetőt kell a meglévő elhasználódott és az új hőszigetelő rétegbe nem megfelelően rögzíthető előtető helyett beépíteni.

A lapostetőn a villámvédelmi rendszer a kivitelezés közben elbontásra kerül. A villámvédelmi felfogó- és levezető rendszert a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani rejtett levezetőkkel.

 

Csatolmányok:

Nővérszálló

Orvosszálló

Ablakok 1

Ablakok 2