6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. Tel.: +3663/313-244

A Közérdekű Adatok Menüpont 2019.07.30. előtti verziója.

Frissítve: 2019.06.20.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Közérdekű adatai

1. Szervezeti, személyzeti adatok

A Kórház hivatalos neve: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Székhelye: Szentes, Sima F. u. 44-58.
Postai címe: 6600, Szentes Sima Ferenc u. 44-58. Pf.: 60
Telefonszáma: 63/313-244 (Központ)
Fax: 63/313-972
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu
Honlapja: www.szentesi-korhaz.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Titkárság
Telefonszám: 63 / 313-244  (159-es mellék)
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu
Ügyfélfogadási rend:

 • H-CS: …… 7.30 – 16.00
 • P: ……..… 7.30 – 13.30

 

A Kórház vezetői:

 • Főigazgató: Dr. Kalmár Mihály
 • Gazdasági igazgató: Tripolszky Balázs
 • Ápolási igazgató: Dr. Szilágyiné Kádár Irén
 • Orvos igazgató: Dr. Pásztor Imre

 

A vezetők az ügyfélszolgálat telefonszámán, ill. e-mail címén keresztül érhetőek el.

 

Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 • Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
  Központi telefonszám: +36-1-795-1200
  E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
  Központi Ügyfélszolgálati Iroda

  Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14.
  (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

 

Középirányító szerv: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 • Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
  Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
  Tel.: (+361) 356-1522
  Fax: (+361) 375-7253
  E-mail: aeek@aeek.hu
  Honlap: www.aeek.hu
  A középirányító szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendeletben meghatározott jogokat gyakorolja.

 

A Kórház szervezeti felépítése:

 

Alapítványaink:

Alapítványainkkal kapcsolatos információk az Alapítványaink menüpont alatt találhatóak.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az intézmény alaptevékenysége(1997. évi CLIV. trv 91.§):

Az általános fekvőbeteg-szakellátás a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása.
Ennek igénybevétele a külön jogszabályba foglaltak szerint a beteg folyamatos ellátását végző orvos, a kezelőorvos vagy az arra feljogosított más személy beutalása, valamint a beteg jelentkezése alapján történik.Az ellátás lehet:
a) folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ideértve a hosszú ápolási idejű ellátásokat is,
b) az a) pontban foglalt céllal, meghatározott napszakokban történő ellátás,
c) olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges, illetve a megfigyelési idő alatt – szükség esetén – a további azonnali egészségügyi ellátás biztosított.

 

Az intézmény alaptevékenységét, feladatát, hatáskörét meghatározó jogszabályok:

 • 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 43/1999. (III.3.) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 

Intézményünk által nyújtott közszolgáltatások:

 • fekvőbeteg ellátás
 • aktív
 • krónikus
 • járóbeteg ellátás
 • rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
 • egyéb humán egészségügyi ellátás
 • gyógyszer kiskereskedelem
 • gyógyászati termék kiskereskedelme
 • fizikai közérzetjavító szolgáltatás-gyógyfürdő

 

Szabályzataink:

 

Fenntartott adatbázisok:

 • Az intézmény által fenntartott adatbázisok táblázata .

 

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok:

 • Alaptevékenységhez kapcsolódó külső ellenőrzések megállapításai (2017)

 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Adatvédelmi és Közérdekű adat megismerési Szabályzat (lásd: Szabályzatainknál) Közérdekű adatok megismerése iránti kérelmet a Főigazgató részére kell benyújtani/megküldeni. Ügyfélszolgálat elérhetősége az 1. pontban (Szervezeti, személyi adatok) található.

Intézményi adatvédelmi felelős: Főigazgató

Egység adatvédelmi felelősök: Gazdasági igazgató, Orvos igazgató, Ápolási igazgató

 

Statisztikai adatok:

 • Beruházási statisztika Betegforgalmi statsztikaStatisztikai összegzés éves közbeszerzésekről .

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás:

 • Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika .

Közérdekű adatok hasznosítására, felhasználására irányuló szerződések:

 • Intézményünk a kezelésében lévő közérdekű adatok hasznosítására, felhasználására irányuló szerződéssel nem rendelkezik. .

 

Várólista (egészségügyi intézményekre vonatkozó különös közzétételi lista):

 

Egyedi közzétételi lista:
 

 

3. Gazdálkodási adatok

Éves költségvetések és beszámolók:

Éves költségvetések

 

Éves beszámolók:

 

Foglalkoztatottak:

Foglalkoztatottak létszáma:
Intézményünknél a foglalkoztatottak létszáma 728 fő

 

Szerződések:

 

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések:

Lásd a Pályázataink menüpont alatt.

 

Közbeszerzési információk:

 

Biztosítás:

 

4. További közadatok:

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében működő http://kozadat.hu/kereso/ honlapon tud további adatokat lekérni.