Elterelés

A Büntető Törvénykönyv 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta (2003. március 01.) van lehetőség a „visszaélés kábítószerrel” bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott eseteiben az elkövető számára a büntetés elkerülésére. A BTK. 283.§-a tartalmazza, ki nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt:

  1. aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart.
  2. az a kábítószerfüggő személy, aki jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz.

A felsorolt esetekben a büntetés elkerülésének lehetősége jelenti az elterelést, amely a droghasználat és a droghasználat következtében megjelenő problémák súlyosságától függően többféle eljárást jelenthet.

  1. július 1-én jogszabály-módosítás történt, mely lehetővé teszi, hogy az elterelés már nyomozati/rendőri szaktól elkezdődjön. Ugyanakkor lehetőség van az ügyészi és bírói szaktól induló elterelésre is, amennyiben a gyanúsított vállalja az elterelésben való részvételt.

Tehát a kliens megérkezik a rendőrségi, ügyészi vagy bírói jegyzőkönyvvel, ahhoz az intézményhez, amely szerepel az elterelésben résztvevő egészségügyi szolgáltatók jegyzékében. Itt megtörténik az előzetes állapotfelmérése, melynek eredménye alapján az elterelés 3 formája lehetséges:

  1. drogfüggő: kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben
  2. a problémás droghasználó: kábítószer-használatot kezelő más ellátásban,
  3. az alkalmi használó, illetve egyszer kipróbáló: megelőző-felvilágosító szolgáltatásban vesz részt.

A kliensek 6 hónapig tartó folyamatos ellátásban részesülnek, mely 2 hetente 2 órahosszánál kevesebb nem lehet.

Amennyiben a gyanúsított vállalja, illetve elkezdi az elterelést, akkor rendőri szakban az ügyész a nyomozást felfüggeszti, ügyészi, illetve bírói szakaszban az ügyész, illetve bíró a vádemelést elhalasztja 1 évre, a 6 hónapos kezelésről szóló igazolás becsatolásakor az eljárást megszünteti. Ha a gyanúsított mégsem végzi el a 6 hónapos elterelést, akkor az eljárás tovább folytatódik.