Elterelés

2007. december 14.

Elterelés

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata – A dohányzástól a heroinig – A törvény is szankcionál
A hatályban lévo rendeletek alapján az elvégzendo megelozo-felvilágosító szolgáltatást, azaz elterelést a Szentesi Drogambulancia területi ellátási kötelezettséggel végzi. A szentesi rendelés feladatvégzése négy megyére terjed ki: Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyékre. Az eltereléshez kapcsolódó elozetes állapotfelmérés is itt történik, mely nem számít bele az elterelés idotartamába. A klienseknek az elso alkalomra feltétlenül magukkal kell hozniuk a gyanúsítotti jegyzokönyv vagy ügyészi határozat másolatát is. Sorozatunkban a témáról dr. Szalayné Péter Ildikó addiktológiai konzultáns adott felvilágosítást lapunknak.
A Bünteto Törvénykönyv 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta (2003. március 1.) van lehetoség a “visszaélés kábítószerrel” buncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott eseteiben az elköveto számára a büntetés elkerülésére. A Bünteto Törvénykönyv 283. §-a tartalmazza, ki nem büntetheto kábítószerrel való visszaélés miatt. Ebbe a kategóriába tartozik az, aki csekély mennyiségu kábítószert saját használatra termeszt, eloállít, megszerez vagy tart, az a kábítószer-függo személy, aki jelentos mennyiséget el nem éro mennyiségu kábítószert saját használatra termeszt, eloállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, illetve az ország területén átvisz.
Az elobb említett esetekben a büntetés elkerülésének lehetosége jelenti az elterelést, amely a droghasználat következtében megjeleno problémák súlyosságától függoen többféle eljárást jelenthet.
A kábítószer-fogyasztással kapcsolatban 2006. július 1-jén jogszabály-módosítás történt, mely lehetové teszi, hogy az elterelés már nyomozati/rendori szaktól elkezdodjön. Ugyanakkor lehetoség van az ügyészi és a bírói szakasztól induló elterelésre is. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a gyanúsított vállalja az elterelésben való részvételt. Az ügyész a gyanúsítottnál pártfogói felügyeletet is elrendelhet a vádelemelés elhalasztásának idotartama alatt.
A törvényben biztosított eltereléses eljárás menetében eloször a kliensnek el kell mennie a rendorségi, ügyészi vagy bírói jegyzokönyvvel a területileg illetékes drogambulanciára (az elterelésben résztvevo egészségügyi szolgáltatók jegyzékében szereplo intézmények egyikébe). A drogambulancián megtörténik az elozetes állapotfelmérés. Ennek eredménye alapján az elterelés 3 formája lehetséges: 1. drogfüggo: kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, 2. a problémás droghasználó: kábítószer-használatot kezelo más ellátásban, 3. az alkalmi használó, illetve egyszer kipróbáló: megelozo-felvilágosító szolgáltatásban vesz részt.
A kliensek 6 hónapig tartó folyamatos ellátásban részesülnek, melynek idotartama 2 hetente 2 óránál kevesebb nem lehet. Így összesen az elso, állapotfelméro alkalommal együtt 13 találkozáson kell részt venniük. A kliens állapotától függoen a megjelenés egyéni konzultáció és csoportos foglalkozás keretén belül zajlik. Azonban, ha két alkalom között 30 napnál több ido telik el, akkor az elterelés folytonossága megszakad. Ilyenkor a kezelést elölrol kell kezdeni. Amennyiben elháríthatatlan, önhibán kívül felmerülo, igazolt külso ok miatt a két megjelenés között 30 napnál hosszabb ido telik el, úgy a 30 napot meghaladó idotartam a Bünteto Törvénykönyv 283. §-a (1) bekezdésében meghatározott idotartamba nem számít be, de a kezelés folytonossága nem szakad meg.
A kliens a féléves elterelés folyamán két alkalommal dönthet úgy, hogy más intézményben kívánja folytatni az elterelést. Ebben az esetben az addigi terápiáról igazolást kap, mellyel 15 napon belül jelentkeznie kell az új kezelohelyen. Így az elterelés folyamata nem szakad meg.
Amennyiben a rendorségi eljárásban résztvevo személy vállalja, hogy elkezdi az elterelést, akkor rendori szakaszban a hatóság a nyomozást felfüggeszti, ügyészi, illetve bírói szakaszban az ügyész, illetve a bíró a vádemelést elhalasztja 1 évre. A 6 hónapos kezelésrol szóló igazolás bemutatásakor az eljárást az ügyész 30 napon belül megszünteti. Ha a gyanúsított mégsem vesz részt a 6 hónapig tartó tizenkét alkalmas, vizitdíjmentes elterelésen, akkor a rendorségi eljárást tovább folytatják.

Cseh-Lakos