Dr. Bugyi István Kórház Csongrád megyei Dr. Bugyi István Kórház

“Dr. Bugyi István Kórházért” Alapítvány Adószám: 18474983-1-06
Vakbarát
6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. 63/313-244 Telefonkönyv ›
vissza

Közérdekű adatok

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Közérdekű adatai

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Szentes, Sima F. u. 44-58.
Tel: 63/313-972 titkárság
63/313-244 központ
Fax:63/313-972
E-mail: igazgatas@szentesi-korhaz.hu

 Szerv vezetői:

 • Főigazgató: Dr. Kalmár Mihály
 • Megbízott gazdasági igazgató : Tripolszky Balázs
 • Ápolási igazgató : Dr. Szilágyiné Kádár Irén
 • Orvos igazgató : Dr. Pásztor Imre

Irányító szerv:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye:

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
1125 Budapest, Diós árok 3. 

A középirányító szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2/A §-ában meghatározott jogokat gyakorolja.

Szervezeti és Működési Szabályzat (2016)

Házirend (2017)

Térítési Díjszabályzat (2016)

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Alaptevékenysége:

Az intézmény ellátandó alaptevékenysége:

1997. évi CLIV. trv 91.§

Az általános fekvőbeteg-szakellátás a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása. Ennek igénybevétele a külön jogszabályba foglaltak szerint a beteg folyamatos ellátását végző orvos, a kezelőorvos vagy az arra feljogosított más személy beutalása, valamint a beteg jelentkezése alapján történik.
Az ellátás lehet
a) folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ideértve a hosszú ápolási idejű ellátásokat is,
b) az a) pontban foglalt céllal, meghatározott napszakokban történő ellátás,
c) olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges, illetve a megfigyelési idő alatt – szükség esetén – a további azonnali egészségügyi ellátás biztosított.

1997. évi CLIV trv az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. trv. Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1992. évi XXXIII. trv Közalkalmazottak jogállásáról
1997. évi XLVII trv Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
43/1999. Korm r. Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

1992. évi XXXVIII trv Államháztartásról
217/1998. Korm r. Államháztartás működési rendjéről
2003. évi LXXXIV. Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi CXXII trv Egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
Közszolgáltatások:

Az intézményünk által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

 • fekvőbeteg ellátás
 • aktív
 • krónikus
 • járóbeteg ellátás
 • rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
 • egyéb humán egészségügyi ellátás
 • gyógyszer kiskereskedelem
 • gyógyászati termék kiskereskedelme
 • fizikai közérzetjavító szolgáltatás-gyógyfürdő

3. Gazdálkodási adatok

Költségvetési terv

Éves beszámoló

2006. évi elemi költségvetés

2007. évi éves költségvetési beszámoló

2009. évi éves költségvetési beszámoló

2010. Elemi költségvetés tervezés

2010. Éves beszámoló

2011. Elemi költségvetés

2011. Éves beszámoló

2012. Elemi költségvetés

2012. Éves beszámoló

2013. Elemi költségvetés

2013. Éves beszámoló

2014. Elemi költségvetés

2014. Éves beszámoló

2015. Elemi költségvetés

2015. Éves beszámoló

2016. Éves beszámoló

2017. Közbeszerzési terv

Közbeszerzési információk

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Foglalkoztatottak: Intézményünknél a foglalkoztatottak létszáma 728 fő